leasing

Wynajem długoterminowy jest obecnie najbardziej popularną formą finansowania samochodów, po którą sięgają przedsiębiorcy. Wygoda, mobilność oraz najniższe koszty użytkowania samochodu powoduję, że jest to najczęściej wybierana forma finansowania auta przez naszych klientów.

Leasing operacyjny i finansowy
informacje ogólne

Leasing operacyjny i leasing finansowy to dwie różne formy umowy, które różnią się w niejednym aspekcie, dlatego decydując się na leasing samochodu warto wiedzieć jakie są podstawowe różnice pomiędzy jednym i drugim rozwiązaniem.

Leasing Operacyjny


jest rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy poszukują jedynie finansowania pojazdu lub pojazdów w firmie i nie zakładają w ramach tego rozwiązania konieczności korzystania z dodatkowych usług takich jak np. ubezpieczenie czy samochód zastępczy. Ta pozabilansowa forma finansowania pojazdów w firmie jest prostym w rozliczeniu sposobem wprowadzenia pojazdu do firmy. Opiera się o stałe w trakcie całego kontraktu raty, które pozwalają na pełną kontrolę budżetu związanego z finansowaniem pojazdu a także na poprawę płynności finansowej firmy – raty leasingu w tym wariancie stanowią koszt uzyskania przychodu a podatek VAT podlega odliczeniu w dozwolonej przepisami kwocie. W kontekście zarządzania i utrzymania pojazdu czynności z tym związane realizowane są przez przedsiębiorcę zgodnie z zapisami umowy.

Leasing Finansowy


jest rozwiązaniem, które daje przedsiębiorcy szeroki zakres korzyści podatkowych. W związku z tym jest to wybór finansowania pojazdu tych przedsiębiorców, którzy wprowadzając pojazd do firmy koncentrują się głównie na obszarze podatkowym. Przykładem jakim można się tutaj posłużyć w celu zarysowania jednej z takich korzyści jest amortyzacja „uprzywilejowana” czyli amortyzacja o podwyższonej stawce, która może być zastosowana dla przedmiotów używanych lub amortyzacja de minimis dla tzw. małych podatników. W kontekście zarządzania i utrzymania pojazdu czynności z tym związane realizowane są przez przedsiębiorcę zgodnie z zapisami umowy.

Leasing Operacyjny Leasing Finansowy
Okres trwania umowy Dłuży niż 40% czasu amortyzacji pojazdu Od 12 miesięcy
Zarządzanie i utrzymanie pojazdu Leasingobiorca Leasingobiorca
Możliwość wykupu pojazdu Po stronie leasingodawcy Po stronie leasingodawcy
Okres trwania umowy Dłuży niż 40% czasu amortyzacji pojazdu Od 12 miesięcy
Zarządzanie i utrzymanie pojazdu Leasingobiorca Leasingobiorca
Możliwość wykupu pojazdu Po stronie leasingodawcy Po stronie leasingodawcy

Kiedy wynajem długoterminowy
jest dobrym rozwiązaniem
dla Twojego biznesu?

Jeśli zastanawiasz się, która z form leasingu samochodu będzie bardziej korzystna dla Twojego biznesu musisz wiedzieć, jak wygląda sytuacja finansowa i podatkowa Twojego przedsiębiorstwa. Tylko na tej podstawie określisz, która z obu form finansowania będzie najbardziej atrakcyjna. Analizując oferty leasingu, warto pamiętać, że w leasingu operacyjnym i finansowym inaczej zdefiniowane są koszty uzyskania przychodu. W ogólnym ujęciu:

Leasing Opearcyjny

definiuje ten aspekt jako czynsz inicjalny inaczej nazywany pierwszą opłatą oraz wszystkie raty leasingowe. Podatek VAT w tej formie finansowania samochodu jest doliczany i płacony proporcjonalnie wraz z każdą z opłat. Amortyzacja samochodu jako środka trwałego nie może być rozliczona przez przedsiębiorcę.

Leasing finansowy

kosztem uzyskania przychodu nazywa tylko część odsetkową raty. Podatek VAT opłacany jest od całości i opłacany „z góry” z pierwszą ratą leasingu. Amortyzacja samochodu doliczona zostaje do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który poszukuje rozwiązania finansowania pojazdu głównie z perspektywy korzyści w ujęciu podatkowym i nie boisz się zaangażowania w każdy aspekt utrzymania pojazdu, leasing może być dla Twojego biznesu dobrym wyborem.

Leasing operacyjny i finansowy
z Car2Lease

Jeśli ta forma wprowadzenia pojazdu do firmy jest czymś co odpowiada Twoim potrzebom, proponujemy Ci sprawdzenie i rozważenie kilku ofert leasingu. Rozumiemy, że tak jak w przypadku najmu zebranie ofert może być czasochłonne a analiza ich wariantów trudna.

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom wspieramy Cię w procesie podejmowania decyzji, dostarczając kompleksowo, niezbędne do jej podjęcia informacje. Razem z Tobą przeanalizujemy wszystkie warianty i doradzimy Ci te, które najbardziej zbliżone będą do Twoich potrzeb. To na czego możesz oczekiwać we współpracy z nami to:

Fachowe doradztwo w zakresie doboru samochodu i formy jego użytkowania
Szybki i prosty proces składania wniosku leasingowego i podpisania umowy po przekazanie samochodu

Jak działamy?

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami

Pytania?
Wątpliwości?

Wierzymy, że nasze profesjonalne doradztwo pozwoli Ci zaoszczędzić wiele czasu związanego z poszukiwaniem pojazdu do Twojej firmy.